Regulamin wynajmu

1. Aby zarezerwować swój pobyt należy się skontaktować telefonicznie lub mailowo w celu dokładnego ustalenia terminu i warunków wynajmu. Rezerwacja następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% kwoty za pobyt.

2. Pozostała część kwoty za pobyt jest pobierana z góry w dniu przyjazdu zgodnie z cennikiem lub ofertą ustaloną przy rezerwacji.

3. W przypadku rezygnacji z pobytu w zarezerwowanym terminie z przyczyn niezależnych od właścicieli domku, zadatek nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie Gościom wynajmującym domek nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.

6. Goście zobowiązani są używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczeniem i nie mogą dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia wraz z udostępnianym sprzętem, nie mogą być, w dniu odjazdu Gości, w stanie gorszym w stosunku do stanu, w jakim domek letniskowy był przekazany przez właścicieli.

7. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Gości.

8. Goście wynajmujący domek wypoczynkowy odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.

9. Powstające w trakcie sezonu awarie sprzętu AGD, RTV i inne usterki postaramy się naprawić w możliwie najszybszym terminie. Jeżeli zdarzy się, że sprzęt ADG lub RTV ulegnie trwałemu uszkodzeniu, a wymiana na nowy będzie zbyt kosztowna dla właściciela, zastrzegamy sobie prawo usunięcia takiego sprzętu z wyposażenia domku bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony osób wynajmujących domek letniskowy.

10. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej przez właściciela.

11. Wszelkie odstępstwa od powyższego regulaminu należy uzgadniać przed rezerwacją/pobytem.

Szybki kontakt z nami:

+48 500 044 966

+48 18 266 59 06

info@podhalenoclegi.pl

Copyright © by podhalenoclegi.pl 2014
Projekt i wykonanie: Adrian Bełciak